Over ons

■ Wie zijn wij
Ons team is heel divers. Het bestaat uit mensen van allerlei leeftijden, uit meerdere gemeenten en met verschillende achtergronden. Wat hebben we met elkaar gemeen? Ons geloof in Jezus Christus maakt ons één. En we zijn stuk voor stuk enthousiaste christenen die een hart hebben voor lofprijs en aanbidding.

■ Ontstaan
In 2010 groeide het verlangen bij enkele christenen uit de Christelijke Gemeenschap van Oudenaarde om op geregelde tijdstippen een lofprijsavond te organiseren. Na een periode van gebed ging in januari 2011 onze eerste avond succesvol van start.

Gaandeweg groeide het verlangen om de omringende gemeenten ook uit te nodigen. Intussen komen we iedere eerste vrijdag van de maand samen met enthousiaste broers en zussen uit verschillende gemeenten.

De afgelopen maanden heeft de groep zich uitgebreid met een aantal zeer gemotiveerde talentvolle jongeren die de avonden ook muzikaal ondersteunen. Iedere avond worden we bemoedigd door de getuigenissen en ervaren we Gods rijke zegen in het samenzijn.

■ Visie
One-in-Worship: Ondanks de vele verschillen qua leeftijd en achtergrond streven we ernaar om samen God te eren voor Zijn grootheid en goedheid. Dit door middel van zang, muziek en getuigenissen. Hierbij staan we open voor Gods leiding door Zijn Geest.

Wij geloven dat lofprijs ertoe kan bijdragen dat mensen tot doorbraken komen op bepaalde gebieden van hun leven. Lofprijs en aanbidding zijn een sleutel voor het ervaren van Gods zegeningen en kracht. In Ps. 50:23 worden we als volgt ertoe aangespoord: “ Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien”.

Op deze vrijdagavonden is iedereen van harte welkom. Het is een onbeschrijfelijke vreugde om de heerlijkheid en aanwezigheid van God te ervaren.

De aanspreekpunten